Keratokonus Hastalığı

Korneanın incelmesi ve sivrileşmesidir. Keratokonus hastalarında korneanın bombeliğinin miktarı doğuştan kazanılan bir özellik olarak giderek artar, yani kornea öne doğru sarkar. Korneanın öne doğru bombeleşmesinde artışın olması sonucunda astigmat meydana gelir. Keratokonus hastalığının hafif(evre 1), orta(evre 2), ileri(evre 3) ve ciddi(çok ileri) olmak üzere farklı evreleri vardır. Keratokonusun ilk bulgusu görme bulanıklığıdır. Ayrıca şikayetler arasında ışık hassasiyetinde artış, kamaşma, gece görüşünde azalma, baş ağrısı, okuma zorluğu, çift görme, yanma, batma ve kızarıklık hastalığın sık gözlenen bulgularıdır. Bu gruptaki hastaların hayat kalitesi düşer, görme kalitesi ileri derecede etkilenebilir.
Keratokonus genellikle her iki gözüde tutan bir hastalıktır, ancak gözlerden biri diğerine göre daha fazla etkilenebilir.
Kadın/Erkek oranı eşittir. Keratokonus sıklıkla gençlik çağlarında fark edilir, nadiren yirmili yada daha geç yaşlarda da açığa çıkabilir.
Her göz muayenesinde değişen ve artış gösteren astigmatizma keratokonus hastalığını akla getirmelidir. Eğer hastalık takipsiz bırakılır ise korneada aşırı incelme olur (ciddi keratokonus), ödem ve bulanıklık nedeniyle hastanın görmesi çok azalır.
Kontakt lensler, korneal cross-linking, kornea içi halkalar, kornea nakli, keratokonus tedavisinde uygulanan tedavi yöntemleridir.
Yumuşak kontakt lensler ve gözlükler göz yüzeyinin düzensiz yapısını tamamen düzeltemediği için gaz geçirgen kontakt lensler keratokonus hastaları için daha uygundur. Ancak bu tip kontakt lensleri de kullanmak daha zor bir durumdur, hastalar her zaman çok rahat edemezler. Hem hasta hemde doktor tarafından sabır ve özen gerektirir.
Ultraviyole A ve damla formunda riboflavin kullanılarak kornea tabakasının iç bağlarının arttırılması ve, korneanın daha dirençli hale getirilmesidir. Bu tedavinin amacı ilerlemekte olan keratokonus hastalığını durdurmaktır.
Korneal halkalar keratokonus hastaları için son dönemde geliştirilen tedavi yöntemlerinden birisidir. 2 adet saydam olarak izlenen yarım daire şeklindeki küçük parçalar kornea içine yerleştirilir. Korneal halkalar keratokonusun ilerlemesini durdurmazlar, keratokonus hastalığının neden olduğu görme bozukluğunu geçici olarak düzeltmektedirler.
Keratokonus hastalarının %20’si kornea nakline gitmektedir. Kornea nakli, korneanın merkezdeki 7-9 mm’lik bölümünün yer değiştirilmesi ameliyatıdır. Kornea nakli ameliyatı geç dönemde gelen keratokonus hastaları için kaçınılmaz bir son olabilir. Bu ameliyattaki başarı %95 olarak bildirilse de nadir de olsa ciddi komplikasyonlar içermektedir.