Akıllı Göz Merceği

Modern katarakt cerrahisi sadece katarakt nedeniyle azalmış görmenizi artırmakla kalmaz, aynı zamanda gözünüzdeki miyop-astigmat ve hipermetropi kusurlarını da düzeltir. Bunu yaparken akıllı denilen çok odaklı ve astigmatizmayı düzeltebilen çok özel göz içi merceklerinden faydalanırız.
Ameliyat öncesinde katarakt olan gözün modern ölçüm cihazlarıyla değerlendirilmesi, hastanın ameliyattan beklentisini iyi anlamak ve modern teknolojinin avantajlarını ve sınırlarını da hastanın anlamasını sağlamak, akıllı göz içi merceği takılması sonrasında hasta mutluluğunu artıran önemli hususlardır.
Akıllı göz içi mercekler, gözlük olmadan gazete ve kitap okumayı ya da araba sürme ve televizyon izlemeyi sağlayan yeni teknoloji ürünlerdir. Son yıllarda giderek kalite ve çeşitleri artmıştır. Bu gelişmeye bağlı olarak kamaşma, ışık saçılması gibi ameliyat sonrası nadiren görülebilen şikayetler önemli oranda azalmıştır.

Ameliyat Öncesi Muayene ve Planlama

Katarakt ameliyatında akıllı göz içi merceği takılması için, hastanın göz yapısının uygun olmasının yanında mesleği ve beklentilerinin de uyumlu olması gerekir. Akıllı göz içi mercekleri, günlük işlerimizde gözlükten kurtaran bir teknolojik gelişme olsa da, mesela ilaç kutularındaki bilgilendirme kağıtlarının çok küçük mikroskobik yazılarını okutmaz. Ya da jet pilotlarının çok keskin uzak görüşüne benzer bir görüş netliğiniz olmayabilir. Bazen nadir de olsa geceleri ışık saçılması ve kamaşma olabilir.
Zaten ameliyat sonrası en sık şikayet konusu kamaşma-ışık saçılması ve günlük işlerde bazen gözlük gerekmesidir.
Katarakt ameliyatı olan her 3 kişiden birinde görmeyi azaltabilecek miktarda astigmatizma da bulunmaktadır. Bu durumda ameliyat öncesi gerekli ölçüm ve hesaplamalar yapılarak, astigmatizmayı da düzeltebilen akıllı mercek ile ameliyat sonrasında astigmatizma sorunu çözülmüş olur.
Ameliyat öncesi muayenede göz kuruluğu, göz kapağı iltihabı gibi sorunların tedavi edilmesi ameliyat sonrası hasta şikayetlerini azaltır ve daha net görme sağlayarak hasta memnuniyetini artırır. Katarakt dışında göz yüzeyinde pterjiyum gibi diğer sorunlar varsa, öncelikle bunların ameliyatı yapılır. Sonra akıllı göz içi merceği planlaması için tekrar detaylı muayene ile karar verilir.
Keratokonus hastalığı olanlar veya daha önce miyop-astigmatizma için lazer ameliyatı yapılanlar akıllı göz içi merceği için uygun değildir. Çünkü, bu kişilerde akıllı göz içi merceği takıldıktan sonra görme netliğinde azalma ve kamaşma, ışık saçılması daha sık olabilmektedir.
Retina ve özellikle makula (sarı nokta) hastalığı (makula dejenerasyonu gibi) yanında görme siniri hastalığı olanlar da akıllı göz içi merceği için uygun değildir. Kataraktı olan kişilerde bu tip hastalıkların varlığı ameliyat öncesi yapılacak Göz-retina tomografisi ile kolayca anlaşılabilir.

Ameliyat sonrası şikayetler

Ameliyat sonrası çok nadiren uzak veya yakını daha net görmek için gözlük ihtiyacı olabilir. Akıllı göz içi merceğinin arkasının sislenmesi nedeniyle oluşan bulanık görme ise lazer ile saniyeler içinde düzeltilebilir.
Ameliyat öncesi göz içi mercek gücü hesaplanmasında (Biyometri) çok nadir de olsa beklenmedik yanılmalar olabilir. Kişiler arasında göz yapısı ve ölçüm değerlerindeki milimetrik veya daha küçük farklılıklar nedeniyle olan bu yanılmalar, ileri teknoloji ölçüm (Biyometri) cihazları ile büyük oranda azalmıştır. Ameliyat sonrası beklenmedik ölçüm hatasına bağlı yakın veya uzak gözlüğü kullanmak gerekirse, lazerle gözlük numarasını sıfırlama veya göz içi merceğinin değişmesi ile sorun çözülebilir.
Çok odaklı akıllı göz içi merceklerinin normal merceklere göre en önemli dezavantajı, daha sık ışık saçılması ve kamaşma olmasıdır. Aslında nadir görülen bu şikayet yeni model akıllı merceklerde çok büyük oranda azalmıştır ve zaten zamanla hastayı rahatsız etmeyecek kadar düzelir. Yine de hastanın mesleği ve günlük ihtiyaçları ile detaylı muayenesinde saptanan bazı özellikleri, ameliyat öncesi hangi hastaya akıllı merceğin uygun olacağı konusunda yol göstericidir.
Yeni model akıllı mercekler ile, rahatsız edici kamaşma ve ışık saçılması olmaksızın, her mesafeden net görüş ve gözlüksüz yaşam mümkündür.