Çocuklarda Miyopi Tedavisi

Çocuklarda miyopun ilerlemesini engelleyen damla tedavisi bir süredir gündemdeydi. Ancak yayınlanan bilimsel makaleler ile durum iyice netlik kazanmış durumda. Düzenli kullanılan Atropin damla, çocuklarda miyopinin ilerlemesini yavaşlatıyor. Bu konuda yapılan çalışmalar giderek artmaktadır. Özellikle anne babası 6 dereceden yüksek miyopa sahip olan çocuklarda bu tedavi gündeme gelmektedir.
Miyop tedavisi özellikle birincei derece akrabalarında yüksek numaralı gözlük kullanan çocuklara uygulanmaktadır. Örneğin anne vyea babası 10 numaranın üzerinde miyop olan çocuklarda eğer hızlı bir gözlük numarası artışı mevcut ise, böyle bir etdaviyi aile ile görüşerek önerebiliyoruz. Buradaki amaç çocukta anne veya babası gibi yüksek numarlarda gözlük kullanılmasının önüne geçilmesidir.

Atropin damla tedavisi

Miyopi günümüzde okul, ev ödevleri, telefon ve tablet kullanımı nedeniyle aşırı bir şekilde artan yakından çalışma ile sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. Gwçtiğimiz 30 yılda Amerika’da çocuklardaki miyopi oranı %30’dan %40’a çıkmış durumda.
Erken başlayan ve hızlı ilerleyen çocuklar ve gençlerde yüksek dereceli miyop hastalarda görme keskinliğinde azalmaya neden olabilir. Özellikle 6 derecede yüksek miyoplarda retina dokusunda zayıflama görülebilir. Bu nedenle miyop tedavisi oldukça önemlidir. Özellikle birinci derecede yakınlarında 6 numara veya daha fazla miyop bulunan kişilerde miyopun ilerlemesinin engellenmesi için tedaviler göz önünde bulundurulabilir.

Çocuklarda Miyop Tedavisi

Atropin isimli ilacın oldukça düşük bir dozda (%0.01) göze damlatılması ile göz kaslarının gevşetilerek miyop ilerlemesinin yavaşlatılması hedeflenir. Yapılan çalışmalarda 2 yılın sonunda Atropin damla kullanan hastalarda miyopun daha az ilerlediği tespit edilmiştir. Ayrıca bu doz ile yakını görememe gibi sorunlar ortaya çıkmıyor.
Miyop tedavisinin en bilinen yan etkisi, bulanık görme ve ışığa karşı hassasiyet gelişmesidir. Ancak bu yan etki dozun azaltılması ile görülmemektedir.
Miyopun ilerlemesi azaltan diğer bir etken ise, açık havada geçirilen sürenin arttırılmasıdır.

ÖZET

-Çocuklarda Atropin damlanın düşük doz uygulaması ile miyopun ilerlemesi yavaşlatılabiliyor.
-Açık havada geçirilen sürenin artması, miyopun gelişmesini yavaşlatıyor. (Çocuklarınızı dışarı çıkartın)